Erdingi Magyarok

Magyar Óvoda


Az óvodai foglalkozásokon a 3-7 éves gyerekek az évszakokhoz kapcsolódóan tanulnak magyar énekeket, verseket, mondókákat, ismerkednek néphagyományunkkal, népszokásainkkal. Minden alkalommal játszunk körjátékokat, énekes, mozgós játékokat. Barkácsolással fejlesztjük a gyerekek kézügyességét, a használatos eszközök magyar megnevezésével pedig a szókincsét. Beszélgetések keretében javítjuk a nyelvhelyességet.

Vezetők: Vadász Mária, Bányász Tilda
Ideje: Csütörtök, 15:30 - 17:00
Helye: Zentrum der Familie, Kirchgasse 7, 85435 Erding