Erdingi Magyarok

Magyar Iskola


Heti egy, tanévenként 30 alkalommal járhatnak az Erdingben és környékén élő kétnyelvű gyermekek magyarórára. Az órák 90 percesek.

A magyar iskola célja a gyerekekben tudatosítani, erősíteni a magyar énjüket a következő tevékenységek és témák segítségével:

  • a magyar abc, olvasás- és írástanulás magyarul a német nyelv kontrasztivitása tükrében
  • a magyar nép- és műköltészet (versek, mesék, mondák, elbeszélések, regények)
  • a magyar történelem, földrajz, honismeret, néprajz
  • szólásaink, közmondásaink, találós kérdéseink, vicceink
  • híres magyarjaink
  • magyar-német kapcsolatok

Csoportjaink


Betűvetők (1.-2. osztály) / Vadász Mária /
Megbeszélés alapján
Erding

Iskolások (3.-5. osztály) / Vadász Mária /
Péntek 14:30 - 16:00
Erding